De door mij geleverde stukken voldoen óók aan de nieuwe eisen van 1-1-2023

Toetreding van daglicht doet veel bij de ‘beleving’ van een woning of bedrijfspand. En er moet worden aangetoond dat aan de minimum-eis wordt voldaan.
Per 1 januari 2023 wordt niet meer gerekend met norm NEN 2057. Wel met NEN-EN 17037.


“Ik reken conform de huidige óf de toekomstige bepalingsmethode”


Vanaf 1-1-2023
Moet worden voldaan aan de daglichtfactor. Dit percentage heeft betrekking op de hoeveelheid licht die via daglichtopeningen in de ruimte valt. Hieraan moet minimaal 50% van de vloeroppervlakte van een verblijfsgebied en verblijfsruimte aan voldoen.

Huidige bepalingsmethode
De geldende norm geeft de bepalingsmethode voor de equivalente daglichtoppervlakte van ruimten in gebouwen. Veel factoren zijn van invloed; een overstaande belemmering, een overstek, of een combinatie van deze twee. Ook de uitwendige reductiefactor speelt een rol.