De door mij gemaakte berekening en tekening kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de gemeente

Toetreding van daglicht doet veel bij de ‘beleving’ van een woning of bedrijfspand. Voordat een omgevingsvergunning wordt verstrekt, dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de  minimumeis.

De geldende norm NEN 2057 geeft een methode voor de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van ruimten in gebouwen. Veel factoren zijn van invloed; een overstaande belemmering, een overstek, of een combinatie van deze twee. Ook de uitwendige reductiefactor speelt een rol.

Mijn berekeningen en tekeningen tonen aan dat wordt voldaan aan de gestelde eisen. De stukken die ik maak voldoen aan NEN 2570.