Door mij geleverde stukken voldoen óók aan de nieuwe eisen per 1-1-2023

Toetreding van daglicht doet veel bij de ‘beleving’ van een woning of kantoor. Hierbij moet worden aangetoond dat aan de minimum-eis wordt voldaan.
Per 1 januari 2023 wordt in de meeste gevallen met de nieuwe norm NEN-EN 17037 gerekend.


“Ik reken conform NEN-EN 17037 én oude norm NEN 2057”


Vanaf 1-1-2023
Moet worden voldaan aan de daglichtfactor. Dit percentage heeft betrekking op de hoeveelheid licht die via daglichtopeningen in de ruimte valt. Aan de daglichtfactor moet minimaal 50% van de vloeroppervlakte van een Verblijfsgebied en Verblijfsruimte voldoen.

Huidige bepalingsmethode
De geldende norm geeft de bepalingsmethode voor de equivalente daglichtoppervlakte van ruimten in gebouwen. Veel factoren zijn van invloed; een overstaande belemmering, een overstek, of een combinatie van deze twee. Ook de uitwendige reductiefactor speelt een rol.