Ik verzorg de aanvraag en alle rapporten, berekeningen en tekeningen die nodig zijn voor een omgevingsvergunning. Zowel woning- als utiliteitsbouw
BIM-coördinatie
BENG-berekening
Gebouwontwerp met bouwtekeningen
Aanvraag omgevingsvergunning met alle indieningsvereisten
MPG (MilieuPrestatie Gebouw)
Stroomschema ventilatiebalans
Daglichtberekening
3D zonnestudie getoetst aan TNO-norm
Stikstofbijdrage per Natura 2000-gebied bepalen
Opleveringskeuring
Milieumelding via het AIM
Rapport ‘Grote brandcompartimenten’ (NEN 6060)
Rapport ‘Geluidwering in gebouwen’ (NEN 5077)