Aannemers middelen geven om de bouwkwaliteit verder te verhogen.